Schoolmaatschappelijk Werk op de school van uw kind.

Mijn naam is Monique Kamphuis en ik ben werkzaam bij Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Rivierenland (STMR) als Schoolmaatschappelijk Werker. De gemeente Neerijnen heeft subsidie verleend om schoolmaatschappelijk werk in te kunnen zetten op de basisscholen in de gemeente Neerijnen.
Dit betekent dat ook op de school van uw kind(eren) schoolmaatschappelijk werk beschikbaar is.


Wanneer kunt u denken aan ondersteuning van de school maatschappelijk werker?

Het school maatschappelijk werk richt zich op de ontwikkeling en welbevinden van uw kind. Daar waar er zorgen/vragen zijn over de ontwikkeling, die van invloed zijn op de leerprestaties op school, kunt u en/of de school contact met me opnemen.
Dit kunnen zorgen/vragen zijn met betrekking tot de opvoeding thuis; zorgen in de thuissituatie; zorgen bij uw kind zelf (bijvoorbeeld: “Mijn kind zit niet lekker in zijn vel; heeft moeite met sociale contacten; is faalangstig, of wordt gepest”) of vragen over school (bijvoorbeeld samenwerking met de leerkracht, waarbij het lastig is om samen op een lijn te komen.)

Ik ben er ter ondersteuning van zowel de leerkrachten op school (die dagelijks met uw kind(eren) werken, als u als ouder(s) en de kinderen. Dit alles in het belang van de ontwikkeling van uw kind.

Mocht blijken dat er behoefte is aan andere specifieke, of langdurige hulp, dan kan ik u ondersteunen bij de doorverwijzing.


Hoe kunt u mij bereiken?

Via de intern begeleider op school kunt u contact met mij opnemen. Hij/zij zal dit aan me laten weten, zodat ik, indien gewenst, contact met u op kan nemen.
Afhankelijk van de vraag kan er telefonisch overleg plaatsvinden, of een gesprek op school, bij u thuis, of eventueel op kantoor bij STMR.