Ouders


Wat is de betekenis van de ouders voor onze school?
 

Uit uiteenlopende onderzoeken blijkt dat, als er een goede samenwerking tussen ouders en school is, de leerprestaties, het gedrag en de werkhouding van kinderen verbeteren.

Ouderbetrokkenheid is de (emotionele) betrokkenheid en (mede) verantwoordelijkheid van ouders bij zowel de opvoeding als het onderwijs van hun eigen kind.

Het doel van ouderbetrokkenheid is om een gezamenlijke verantwoordelijkheid te dragen over de ontwikkeling van  een kind ten behoeve van zijn of haar resultaten.

Wij willen de komende jaren ons contact met ouders verbeteren. zodat we nog beter kinderen kunnen laten ontwikkelen.

Klik op onderstaande link en zie/hoor wat er eventueel gedaan kan worden door de school en ouders om de onderlinge samenwerking te verbeteren.
  
http://ouders-school.nl/?p=213