Schoolgids


De schoolgids is bedoeld om iedereen, die geïnteresseerd is, te informeren over onze school.

Het is als het ware het portret van O.b.s. "De Waerdenburght"

Onze visie op het onderwijs en hoe wij dat in de praktijk vertalen naar de kinderen toe, wordt beschreven in deze gids.

Ook afspraken over rapporten, vaste activiteiten, enz. zijn te vinden in dit document.

Naast deze gids vindt u actuele praktische informatie, zoals de jaarkalender, in het ouderportaal van Parnassys.

Wilt u de schoolgids inzien, klik hier.