B-fit op De Waerdenburght

Werken aan  een gezonde jeugd en een gezonde toekomst voor uw kind.
 

Wist u dat…

 
De Waerdenburght, de Gelderse Sportfederatie en de sportcombinatiefunctionarissen van de gemeente Geldermalsen vinden het tijd om daar wat aan te doen! Daarom zijn we in september 2014 gestart met het project B-Fit.
 
Doel van B-Fit
B-Fit laat leerlingen, ouders en leerkrachten op een unieke manier kennismaken met gezond leven, bewegen en eten. Het doel is kinderen er bewust van te maken dat fit zijn niet alleen goed is, maar dat het vooral ook leuk is om er mee bezig te zijn. Fit is fun! Door kinderen op jonge leeftijd te leren om gezond te eten en veel te bewegen, wordt de leefstijl op latere leeftijd positief beïnvloed. Stimuleren van gezond gedrag bij de jeugd van nu betekent investeren in de toekomst.
 
Wat betekent dit voor u en uw kind?
Het programma bestaat uit diverse activiteiten die in de lessen aan bod komen. U kunt hierbij denken aan lessen over gezonde voeding, beweegtussendoortjes tussen de lessen, maar ook extra beweegmomenten tijdens de dag. Daarnaast vinden er pauze-activiteiten plaats en wordt er twee keer per jaar een B-Fit test gehouden: een test die de fitheid van de leerlingen meet. Verder is de B-Fit coach Stijn daadwerkelijk op school aanwezig om met de kinderen te sporten. Dit gebeurt onder en na schooltijd.
 
B-Fittest
Dit jaar starten wij met het programma B-Fit. Dit tweejarig programma laat leerlingen, ouders en leerkrachten op een unieke manier kennismaken met gezond leven, bewegen en voeding.
Het programma bestaat uit diverse onderdelen waaronder een B-Fittest. Dit is een fitheidstest die de conditie, de kracht, de lengte en het gewicht meet van de leerlingen. Het doel ervan is dat de leerlingen zien hoe fit ze zijn en of ze vooruitgang boeken. Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 doen mee aan de B-Fittest. De uitslag van de test wordt geanonimiseerd opgeslagen en niet aan derden verstrekt. Mocht u bezwaar hebben tegen deelname aan de test door uw zoon/dochter, dan kunt u dit bij de groepsleerkracht kenbaar maken.
 
Meer informatie?
Mocht u nog vragen hebben over het programma B-Fit, dan kunt u contact opnemen met de B-Fit coach. of een kijkje nemen op de website: www.gelderlandb-fit.nl