Nieuwsbrief december 2018
 
 
Letter van de week

In de kleuterklas werken wij met ‘De letter van de week’.  We bereiden de kinderen zo voor op het leren lezen.
Elke 2 weken leren de kinderen een nieuwe letter. Er komen verschillende activiteiten aan bod, waarbij de letter spelenderwijs aangeboden wordt. Je kunt denken aan  motorische activiteiten, knutselactiviteiten en digibord lesjes.
De letter zal aan het begin van de week worden aangeboden. Alle kinderen doen daaraan mee.
Een activiteit is bijvoorbeeld dat er met de kinderen besproken wordt welke woorden zij al weten met de betreffende letter.
Er wordt vervolgens dagelijks aandacht besteed aan de Letter van de week in kleine groepen.

Gymles
De kleuters krijgen vanaf maandag gymles op de maandagochtend i.p.v. de woensdagochtend.
 
Invullen Monitor
In de afgelopen maand heeft u het verzoek gekregen de monitor van de GGD in te vullen.
De GGD heeft  weinig reacties binnengekregen  en verzoekt ons om u nog één keer de vraag de stellen om deze alsnog in te vullen.
Het invullen staat natuurlijk vrij: het is geen verplichting.
Het helpt de GGD wel om hun programma goed af te stemmen op de behoeften in onze regio.

 
Schoolfruit
De leveringen van het schoolfruit verlopen goed.
In de Sinterklaasweek is het thema  gezond oranje:
 Mandarijnen, wortelen en sinaasappels.
  Soms houden we wat fruit over. Dit wordt op 
   vrijdag verdeeld onder de leerlingen om mee naar
    huis te nemen.
 
 
 5 December
Gelukkig heeft Sinterklaas weer tijd om onze school te bezoeken.
Wij geven de Goedheiligman en zijn Pieten natuurlijk weer een warm welkom op onze school.
Vergeet u niet dat wij deze dag een continurooster draaien? De leerlingen zijn om twee uur uit. Als u een opvangprobleem heeft, wilt u dit aan de leerkracht van uw kind laten weten? Wij zorgen voor passende opvang.
Natuurlijk bent u van harte welkom om de intocht op het schoolplein bij te wonen.
 
 

Pietenochtend
Onze Pietenochtend was een groot succes. Er heerste een gezellige sfeer in de school en het rook heerlijk naar de zelf gebakken pepernoten. Dank aan alle  ouders die hebben meegeholpen: wat fijn dat jullie  er bij waren.
De foto’s worden op de website geplaatst.
 
Studiedag: meesters en juffen naar school
Op 6 december heeft het team een studiedag. De leerlingen zijn deze dag vrij.
Het  thema van deze dag is taal- leesbeleid . Wij hebben onze methode voor technisch lezen  vervangen voor een nieuwere  versie. Hier zullen wij het komende anderhalf jaar mee werken.
Met de uitgever is afgesproken dat wij deze na deze periode mogen omruilen voor de allernieuwste versie die uiteraard dan ook weer aan de nieuwste kwaliteitseisen voldoet. Hiermee wij hopen onze leerlingen goed en actueel onderwijs te kunnen geven.
Maar de  belangrijkste  factor  voor goed onderwijs blijft de leerkracht. Onze eigen kennis willen we ook op peil houden. Daar profiteert uw kind enorm van.
Lezen en taal  zijn superbelangrijk. Kijkt u ook eens even naar  het volgende filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=BZAKkdafccI
en laat u inspireren om ook thuis samen  met uw kind extra te lezen.
 
 
Blazersbende
Op donderdag 14 december is er een optreden van onze blazersbende. De leerlingen uit groep 5 en 6laten u deze avond zien wat zij bereikt hebben met hun muzieklessen. U bent van harte uitgenodigd voor hun concert in De Koeldert.  Aanvang half acht.
De optredende leerlingen zullen om half zeven in De Koeldert aanwezig moeten zijn voor de laatste voorbereidingen.
 
Digitale omzetting
Stichting Fluvium heeft besloten met een nieuwe netwerkbeheerder in zee te gaan.
Ons ICT systeem wordt op maandag 11 december overgezet. Wij hopen dat dit vlekkeloos zal verlopen en dat wij zonder problemen onze zaken kunnen continueren.
Mocht het zo zijn dat u ons niet goed kunt bereiken per mail, neemt u dan alstublieft de vrijheid om ons te bellen. Op maandag 11 december zijn wij in ieder geval digitaal niet bereikbaar.  Graag uw begrip hiervoor. Op dinsdag 12 december hebben wij de floorwalk: een check of alles werkt.
 
Nieuwe algemeen directeur Stichting Fluvium
Wij willen u ook graag informeren over de aanstelling van onze nieuwe algemeen directeur.
Anita Burlet gaat onze organisatie verlaten. Zij gaat met pensioen.
Zij geeft het stokje over aan dhr. Jeroen Goes. Hij zal zich binnenkort op onze school komen voorstellen aan het team.
Wij wensen hem een mooie start binnen onze organisatie en heten hem op voorhand  van harte welkom.
  

Kerstfeest
Donderdag 21 december vieren wij met de hele school Kerst.
Over het Kerstfeest wordt u binnenkort uitvoerig geïnformeerd in een aparte nieuwsbrief.
Plant u deze avond voor uw kinderen vrij?
 
 
Inloopmoment: contact met de school
Wij willen u graag in de gelegenheid stellen met de leerkracht over het welbevinden en de resultaten van uw kind te spreken. Wij vragen u hierbij wel om met gerichte te komen. Mocht u hiervan gebruik willen maken, kunt u een afspraak maken met de leerkracht van uw kind. De data die wij hiervoor beschikbaar hebben zijn:
Woensdag 13 december (middag / avond)
Donderdag 14 december (middag)
Maandag  18 december (middag)
U krijgt over de wijze van afspreken nog een berichtje. 
Wilt u een vraag stellen aan de directie, kan dat natuurlijk ook.
U bent van harte welkom!
 
Kalender
 
5 december: Sinterklaas op school
6 december: studiedag
11 december: migratie ICT
12 december: floorwalk ICT
14 december: Blazersbende
21 december: Kerstfeest op school
22 december: laatste schooldag voor de Kerstvakantie
 
 
 
 
 
 
 
Verjaardagen in de feestmaand
2 december Anastazia de Keizer (7 jaar)
6 december Marie Damen (11 jaar)
8 december Myra van Aarst ( 9 jaar)
8 december Kristian van Utrecht ( 11 jaar)
9 december Bram ververs ( 5 jaar)
19 december Zoë Zwamborn ( 8 jaar)
22 december Nils Donker ( 10 jaar)
25 december Kasper de Kloe (7 jaar)
                                                              27 december Nick Hoogendijk (8 jaar)
                                                              28 december Reda Nia (12 jaar)
 
 

 
 
 
.