Nieuwsbrief September 2017
Beschrijving: Afbeeldingsresultaten voor nieuw schooljaar
Op 21 augustus zijn de schooldeuren weer opengegaan en heerst er weer een levendige sfeer in het gebouw. We zijn blij dat we leerlingen en ouders weer welkom mogen heten en hopen dat iedereen in de vakantie voldoende energie heeft gekregen om er weer een fijn schooljaar van te gaan maken.

Dit jaar zijn er veel nieuwe teamleden. Wij zullen een mail sturen met daarin een schema wanneer wie aanwezig is en welke mensen er verder in de school rondlopen.
 
Informeren.
Wij vinden het belangrijk om u van al onze activiteiten op de hoogte te stellen. De Nieuwsbrief is daar een mooi medium voor.  Dit schooljaar ontvangt u aan het begin van iedere maand een mail waarin  ook een kalender staat met alle  ( tot op dat moment  toe) bekende  activiteiten die met de school te maken hebben. Dat kunnen uitstapjes zijn, feesten en vieringen, sportactiviteiten, voorlichtingsavonden, vergaderingen etc.
Zijn er tussentijds belangrijke zaken te melden ontvangt u natuurlijk bericht via de mail, zoals u van ons gewend bent.
 
Jeugdsportfonds
Alle kinderen in Gelderland moeten kunnen sporten, niemand buitenspel!
Vaak betalen ouders de sportactiviteiten van hun kind, maar als dat financieel niet mogelijk is, probeert het Jeugdsportfonds Gelderland bij te springen. Het Jeugdsportfonds  zorgt ervoor dat kinderen, die graag willen sporten, lid kunnen worden van een sportvereniging. De betreffende sportvereniging moet wel aangesloten zijn bij het NOC*NSF. Ook een lidmaatschap bij de scouting valt onder de regeling.  Het  Jeugdsportfonds betaalt de contributie en eventuele sportkleding/attributen tot een maximaal bedrag van € 225,- per jaar. Het  vergoedt rechtstreeks de contributie en stort deze op de rekening van de sportvereniging. Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen. Voor het krijgen van zwemlessen zijn aparte regelingen, maar deze kunnen ook financieel ondersteund worden.

Alleen door het Jeugdsportfonds erkende intermediairs kunnen een aanvraag indienen. Voor onze school is dat: Yvonne Dijkslag. Heeft  u over bovenstaande informatie nog vragen en/of wilt u graag samen met Yvonne een aanvraag indienen, mail dan naar:     
 y.dijkslag@obsdewaerdenburght.nl

Er zijn ook mogelijkheden om een financiële ondersteuning te krijgen voor  culturele activiteiten.
Wilt u eerst nog meer lezen over het Jeugdsportfonds ga dan naar:   gelderland.jeugdsportfonds.nl
 
Gymspullen
De kinderen krijgen bewegingsonderwijs op woensdag- en donderdagochtend.
Op woensdag krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 gym van meester Sjoerd en op donderdag van de eigen leerkracht.
Vanaf groep 3 is het verplicht gymkleding  te dragen. Ook gymschoenen zijn erg belangrijk i.v.m. hygiëne en veiligheid!
Tijdens de gymlessen mogen er geen sieraden gedragen worden.
Voor oorbellen geldt dat als er een pink door kan, deze uit moeten.
De kleuters worden op donderdagochtend door de ouders zelf naar de gymzaal gebracht. Om ook voldoende ruimte voor de volgende groep te behouden, vragen we om de linkerkant van de kleedruimte te gebruiken.
Luizen
 
Beschrijving: C:\Users\alieke.bel.S352\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Schermafbeelding_2015-08-24_om_23.52.24[1].png
“Luizenfeitjes”
* een hoofdluis kan alleen op een hoofd overleven!!!!
* luizen lopen en kunnen niet springen
* luizen verzwakken zeer snel als ze niet op een hoofd zitten en zijn daardoor heel snel niet meer in staat om zich te verplaatsen.
* luizen gaan dood na 8-24 uur als ze niet op een hoofd zitten.
* kinderen raken sneller besmet omdat ze vaak letterlijk met de hoofden tegen elkaar aan staan/zitten. (denk aan het bijv. het maken van selfies)
* het is nog nooit wetenschappelijk bewezen dat luizen zich verplaatsen via kleding, beddengoed, kammen, enz.
* luizeneitjes worden neten genoemd en die zijn grijs/wit van kleur
* luizen zien eruit als grijsblauwe of roodbruine "spikkels"
* via www.landelijksteunpunthoofdluis.nl kunt u uitgebreide informatie vinden over alles rondom hoofdluis en de bestrijding ervan.

Gang van zaken “luizenpluis”
1. Na iedere schoolvakantie worden de haren van alle kinderen op hoofdluis gecontroleerd door een groep vrijwillige ouders.
2. Ouders van kinderen die hoofdluis hebben, worden direct dezelfde dag per telefoon of anders per mail op de hoogte gebracht door de groepsleerkracht.
3. Het betreffende kind wordt thuis behandeld tegen de hoofdluis.
4. Nieuw! : Kinderen met hoofdluis uit de groepen 5 t/m 8 worden ook in het vervolg, één op één,               door de betreffende groepsleerkracht ingelicht. (deze kinderen gaan namelijk nogal eens na schooltijd direct spelen met een vriendje/vriendinnetje zonder dat ze eerst thuis zijn geweest.)
5. In de weken daarna, volgen er extra controles totdat er geen hoofdluis meer gevonden wordt.
 
Oproep
Onze school is op zoek naar de uitbreiding van ons "luizenpluisteam" en vrijwilligers die in het nieuwe schooljaar oud papier willen ophalen.
Maandagmiddag (28 augustus) komt het huidige "luizenpluisteam" voor de tweede keer van dit schooljaar in actie.
Wie, oh wie versterkt dit team opdat deze taak beter verdeeld kan worden en daardoor minder belastend is?
Wie, oh wie helpt weer bij het ophalen van het oud papier?
De data van de nog in te vullen ophaalmomenten zijn te vinden in de bijlage van de mail die u hierover reeds ontvangen hebt.
U kunt mailen naar y.dijkslag@obsdewaerdenburght.nl  of uw naam opschrijven op de "oud-papier-ophaallijst" die op het prikbord bij de kleuters hangt.
 
Informatieavond
12 september hebben we op school een informatieavond. Op deze avond wordt besproken wat er in het schooljaar van uw kind aanbod komt, zoals leerstof, gebruik van tablets en wereld oriëntatie.
De avond wordt verdeeld in twee rondes, zodat u bij meerdere klassen kunt aanschuiven.
Inloop:     18.15 uur
Ronde 1:  18.30 uur – 19.00 uur
Ronde 2:  19.00 uur – 19.30 uur